Enerji

Gücümüzü doğadan alıyoruz

35 yıllık altyapı ve üstyapı iş tecrübemizin yanı sıra, 2017 yılından itibaren de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermekteyiz.  Şirket değerlerimiz ve doğaya saygılı yaklaşımımız ile "Güneş, Hidro, Rüzgar ve Biyokütle" enerji kaynaklarını kullanarak, karbon salınımını sıfıra indirmek amacı ile temiz enerji üretmekteyiz. 2021 yılı itibarı ile portföyümüzde yer alan 8 adet enerji santralimizin kurulu gücü yaklaşık 172 MWe kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen kapasiteye ilave olarak, 2023 yılına kadar 200 MWe Rüzgar enerji santralinin devreye alınması ve 2025 yılına kadar ise toplamda 1000 MWe kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.